Home
2002 World Championship for Women
14 to 25 Sep. 2002 - Zhangjiagang, Changshu, Taicang, Wuzhong, Changzhou, Suzhou, Huaian, Zhenjiang, Nanjing in China.
Home
Group Standings
Group  47 Games Points  
#   CUB YUG P W L For Agst Pts
1. CUB   76-74 1 1 0 76 74 2
2. YUG 74-76   1 0 1 74 76 1
Group  48 Games Points  
#   ARG LTU P W L For Agst Pts
1. ARG   71-65 1 1 0 71 65 2
2. LTU 65-71   1 0 1 65 71 1
Group  53 Games Points  
#   LTU YUG P W L For Agst Pts
1. LTU   83-62 1 1 0 83 62 2
2. YUG 62-83   1 0 1 62 83 1
Group  54 Games Points  
#   CUB ARG P W L For Agst Pts
1. CUB   92-71 1 1 0 92 71 2
2. ARG 71-92   1 0 1 71 92 1
COMPARATIVE RANKING
(by game points & goal average)
Points Current Run Last 2 Margin
-5 +15
# Teams GP W-L For Agst Diff        
 1. LTU 1 1-0 83 62 21 1 win 1-1 0-0 1-0
  LTU 1 1-0 83 62 21 1 win 1-1 0-0 1-0
 3. CUB 1 1-0 92 71 21 2 wins 2-0 1-0 1-0
  CUB 1 1-0 92 71 21 2 wins 2-0 1-0 1-0
 5. ARG 1 1-0 71 65 6 1 defeat 1-1 0-0 0-1
  ARG 1 1-0 71 65 6 1 defeat 1-1 0-0 0-1
 7. CUB 1 1-0 76 74 2 2 wins 2-0 1-0 1-0
  CUB 1 1-0 76 74 2 2 wins 2-0 1-0 1-0
 9. YUG 1 0-1 74 76 -2 2 defeats 0-2 0-1 0-1
  YUG 1 0-1 74 76 -2 2 defeats 0-2 0-1 0-1
 11. LTU 1 0-1 65 71 -6 1 win 1-1 0-0 1-0
  LTU 1 0-1 65 71 -6 1 win 1-1 0-0 1-0
 13. ARG 1 0-1 71 92 -21 1 defeat 1-1 0-0 0-1
  ARG 1 0-1 71 92 -21 1 defeat 1-1 0-0 0-1
 15. YUG 1 0-1 62 83 -21 2 defeats 0-2 0-1 0-1
  YUG 1 0-1 62 83 -21 2 defeats 0-2 0-1 0-1